NHG

Nét dat beetje extra zekerheid

Nationale Hypotheek Garantie

Voor een hypotheek met NHG gelden een aantal voorwaarden. Als u een woning koopt, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten als het hypotheekbedrag lager of gelijk is aan de kostengrens. De koopsom of de marktwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom in Nederland.

Kostengrens

De kostengrens voor NHG is vanaf 1 januari 2017 gekoppeld aan de gemiddelde koopsom in Nederland (€ 245.000), vermeerderd met de maximale Loan-to-Value (LTV):

  • 101%
  • of 106% als u energiebesparende voorzieningen treft.

In de praktijk betekent dit dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

  • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 247.450 (101% van de marktwaarde).
  • De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is € 259.700 (106% marktwaarde). De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.